پرداخت مابقی هزینه کلاس آموزش شنا

    • توجه داشته باشید ؛ به دلیل متغیر بودن هزینه برای نوع کلاس آموزشی هر شناآموز ، هزینه ثبت نام کلاس آموزش شنا برای دوره های مختلف متفاوت می باشد . لطفا هزینه کلاس آموزشی خود را ابتدا استعلام و سپس اقدام به پرداخت نمائید .

     

    • پس از استعلام هزینه ثبت نام ؛ جهت پرداخت ، با وارد کردن مبلغ بر حسب تومان و اطلاعات خواسته شده در فرم ، نسبت به پرداخت آنلاین و قطعی شدن ثبت نام اقدام نمایید .

     

    • لطفا تا پایان فرآیند ثبت نام کد رهگیری دریافت شده پس از پرداخت را نزد خود نگه دارید .