بازی های آبی برای کودکان ، خردسالان و نوزادان جهت بهبود آموزش شنا توسط والدین ! | شناآموز

بازی های آبی برای کودکان ، خردسالان و نوزادان

به طور کلی چرا بازی های آبی برای کودکان مهم است ؟!؟! ارزش آب بازی بیش از چلب چلوب کردن در آن و صدای خوش ­آیند آب است ! ترکیب فعالیت­های بدنی سازمان یافته با تفریحات آبی باعث نقصان و کاهش لذت بردن از ان­ها نمی­شود بلکه به کودکان کمک می­کند تا فواید و مزایای مربوط به  تندرستی و سلامتی را در طول زندگی خود توسعه و بهبود بخشند . « بازی­ های آبی برای کودکان » ، یک روش بسیار لذتب خش برای تخلیه انرژی ، بهبود دستگاه قلبی عروقی و ارتقاء سطح آمادگی عمومی را برای کودکان فراهم می­کنند .

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!