مجموعه تمرینات تقویت عضلات بازو | شناآموز

تمرینات تقویت عضلات بازو و شانه

بازوها نقش بسیار مهمی‌در شنا دارند، چرا که ارتباط بین عضلات اصلی تولید کننده نیرو در اندام فوقانی، پشتی بزرگ، سینه‌ای بزرگ ، دست‌ها و ساعدها را فراهم می‌کنند . در فصل یک بدن به زنجیرهای تشبیه شد که از دست‌ها شروع و به پاها ختم می‌شود .

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!