• 1
  • 2

جلسات آموزش شنا به کودکان ، خردسالان و نوزادان | شناآموز

جلسات آموزش شنا به کودکان ، خردسالان و نوزادان توسط والدین

در بخش « جلسات آموزش شنا به کودکان ، خردسالان و نوزادان » به صورت کامل نحوه آموزش شنا به صورت گام به گام به کودکان زیر شش سال توسط والدین و یا مربیان متخصص بیان خواهد شد . آموزش شنا به کودکان و خردسالان دارای نکات بسیاری است که لازم است قبل از آغاز فرآیند آموزش به آنها به خوبی دقت شود .

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!