اطلاعات عمومی شنا

بازی های آبی برای کودکان

آموزش شنا به کودکان توسط والدین

جدیدترین تمرینات تقویت عضلات پا

جدیدترین تمرینات تقویت عضلات شکم

جدیدترین تمرینات تقویت عضلات سینه

جدیدترین تمرینات تقویت عضلات بازو و شانه

جدیدترین تمرینات تقویت عضلات پشت و کمر

آموزش رایگان شنا

بیان نکات و تمرینات آموزش شنا از خردسال تا قهرمانی همراه با تمرینات بدنسازی در وبلاگ شناآموز

آموزش رایگان شنا ؛ شنا کردن به ترکیبی از قدرت جسمانی و ظرافت‌های تکنیکی نیازمند است . از آنجایی که محیط آب در واقع برای انسان بیگانه است ، جنبه‌های تکنیکی حرکت در آب در سطوح حرفه‌ای و رقابتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . بیشتر شناگرانی که در این رشته فعالیت می‌کنند از تکنیکهای چندان خوبی برخوردار نیستند چنانچه تکنیک‌های بیشتری را به کار گیرند، پیشرفت چشمگیری حاصل می‌شود، اما برای با تجربه‌ترین شناگران نیز، بهبود جنبه‌های بسیار ظریف تکنیکی ، از عوامل مهم انتخاب شدن در تیم ملی محسوب می‌شود .

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!