مجموعه تمرینات تقویت عضلات شکم | شناآموز

تمرینات تقویت عضلات شکم

هماهنگی فعالیت عضلات اندام تحتانی و فوقانی باعث حرکت موثر درون آب می‌شود . کلید این هماهنگی عضلات قوی در مرکز بدن است که عضلات دیواره شکم جزء اصلی این گروه هستند . با تمرینات تقویت عضلات شکم علاوه بر ارتباط حرکات اندام تحتانی و فوقانی، به حركات چرخشی بدن در کرال سینه و پشت کمک می‌کنند و همچنین در حرکات موجی شکل تنه در شنای پروانه، قورباغه و ضربات دلفين زیر آب سهم عمده‌ای دارند.

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!