کلاس آموزش خصوصی شنا مقدماتی تا قهرمانی | شناآموز
7%
تخفیف

آموزش خصوصی شنا

5.00 5 رای
2,500,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا دوره مقدماتی ، آشنایی با آب و دوچرخه و همچنین دوره های آموزش شنا کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه در اصفهان

2,500,000 تومان
کلاس آموزش خصوصی شنا خردسالان 3 تا 6 سال
7%
تخفیف

آموزش خصوصی شنا کودکان

5.00 2 رای
2,700,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا کودکان و خردسالان 3 تا 6 سال جهت آشنایی با آب ، رفع ترس از آب ، برطرف نمودن حساسیت ها و آموزش دم و بازدم در آب

2,700,000 تومان
کلاس آموزش VIP ( تک نفره ) چهار شنا | شناآموز
9%
تخفیف

آموزش VIP ( تک نفره ) شنا

5.00 2 رای
5,100,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش شنا به صورت VIP تک نفره برای چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه ، پروانه و دوره مقدماتی با مربیان مجرب

5,100,000 تومان