آموزش خصوصی شنا

5.00 5 رای
1,500,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا دوره مقدماتی ، آشنایی با آب و دوچرخه و همچنین دوره های آموزش شنا کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه در اصفهان

1,500,000 تومان

آموزش خصوصی اصلاح تکنیک شنا

5.00 3 رای
1,600,000 تومان

ثبت نام کلاس خصوصی اصلاح تکنیک چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، قورباغه و پروانه طبق آخرین استیل روز شنا همراه با مجرب ترین مربیان

1,600,000 تومان

آموزش خصوصی شنا کودکان و خردسالان

5.00 2 رای
1,600,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا کودکان و خردسالان 3 تا 6 سال جهت آشنایی با آب ، رفع ترس از آب ، برطرف نمودن حساسیت ها و آموزش دم و بازدم در آب

1,600,000 تومان

آموزش VIP ( تک نفره ) اصلاح تکنیک شنا

5.00 2 رای
2,000,000 تومان

کلاس VIP ( تک نفره ) اصلاح تکنیک چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه جهت افزایش سرعت و بهبود کیفیت شنا

2,000,000 تومان

آموزش VIP ( تک نفره ) شنا

5.00 2 رای
3,500,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش شنا به صورت VIP تک نفره برای چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه ، پروانه و دوره مقدماتی با مربیان مجرب

3,500,000 تومان

دوره مربیگری شنا

5.00 1 رای
1,500,000 تومان

کلاس آمادگی دوره مربیگری شنا جهت شرکت در آزمون ورودی دوره های هئیت شنا همراه با آموزش و اصلاح تکنیک چهارشنا ، سالتو ، برگشت و …

1,500,000 تومان

دوره نجات غریق

5.00 1 رای
1,500,000 تومان

کلاس آمادگی دوره نجات غریق جهت شرکت در دوره های تربیت ناجی و دریافت کارت نجات غریق همراه با آموزش اصول CPR توسط ناجیان مجرب

1,500,000 تومان

آموزش خصوصی کاهش رکورد و قهرمانی شنا

5.00 1 رای
1,700,000 تومان

کلاس کاهش رکورد و آمادگی جهت قهرمانی در مسابقات شنا در رشته های کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه با مربیان مجرب

1,700,000 تومان