کلاس آموزش خصوصی شنا مقدماتی تا قهرمانی | شناآموز
7%
تخفیف

آموزش خصوصی شنا

5.00 5 رای
2,500,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا دوره مقدماتی ، آشنایی با آب و دوچرخه و همچنین دوره های آموزش شنا کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه در اصفهان

2,500,000 تومان
کلاس خصوصی اصلاح تکنیک چهار شنا از مقدماتی تا قهرمانی | شناآموز
10%
تخفیف

آموزش خصوصی اصلاح تکنیک شنا

5.00 3 رای
2,600,000 تومان

ثبت نام کلاس خصوصی اصلاح تکنیک چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، قورباغه و پروانه طبق آخرین استیل روز شنا همراه با مجرب ترین مربیان

2,600,000 تومان
کلاس آموزش خصوصی شنا خردسالان 3 تا 6 سال
7%
تخفیف

آموزش خصوصی شنا کودکان

5.00 2 رای
2,700,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش خصوصی شنا کودکان و خردسالان 3 تا 6 سال جهت آشنایی با آب ، رفع ترس از آب ، برطرف نمودن حساسیت ها و آموزش دم و بازدم در آب

2,700,000 تومان
کلاس VIP ( تک نفره ) اصلاح تکنیک چهار شنا | شناآموز
9%
تخفیف

آموزش VIP ( تک نفره ) اصلاح تکنیک شنا

5.00 2 رای
5,000,000 تومان

کلاس VIP ( تک نفره ) اصلاح تکنیک چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه جهت افزایش سرعت و بهبود کیفیت شنا

5,000,000 تومان
کلاس آموزش VIP ( تک نفره ) چهار شنا | شناآموز
9%
تخفیف

آموزش VIP ( تک نفره ) شنا

5.00 2 رای
5,100,000 تومان

ثبت نام کلاس آموزش شنا به صورت VIP تک نفره برای چهار شنای کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه ، پروانه و دوره مقدماتی با مربیان مجرب

5,100,000 تومان
کلاس آمادگی برای تست ورودی دوره مربیگری شنا
8%
تخفیف

دوره مربیگری شنا

5.00 1 رای
2,400,000 تومان

کلاس آمادگی دوره مربیگری شنا جهت شرکت در آزمون ورودی دوره های هئیت شنا همراه با آموزش و اصلاح تکنیک چهارشنا ، سالتو ، برگشت و …

2,400,000 تومان
کلاس آمادگی برای تست ورودی دوره نجات غریق
8%
تخفیف

دوره نجات غریق

5.00 1 رای
2,400,000 تومان

کلاس آمادگی دوره نجات غریق جهت شرکت در دوره های تربیت ناجی و دریافت کارت نجات غریق همراه با آموزش اصول CPR توسط ناجیان مجرب

2,400,000 تومان
کلاس قهرمانی و کاهش رکورد شنا | شناآموز
2%
تخفیف

آموزش خصوصی کاهش رکورد و قهرمانی شنا

5.00 1 رای
2,850,000 تومان

کلاس کاهش رکورد و آمادگی جهت قهرمانی در مسابقات شنا در رشته های کرال سینه ، کرال پشت ، غورباقه و پروانه با مربیان مجرب

2,850,000 تومان